Bourací práce

Bourací práce má dlouholetou tradici a provádíme ji na místech, kde není možné nasadit těžkou techniku ve výškách na těžko přístupních místech od postupného rozebírání třídění. Vyklizení budov od odpadů a zařazení dle katalogu odpadů až po kompletní likvidaci všech odpadů pro zajištění ochrany životního prostředí.

Po úspěšně odvedené práci zajistíme úklid daného místa.

Bereme maximální ohled na ochranu vašeho osobního majetku. Součástí demolice je také odstranění veškerého stavebního odpadu a suti a úklid. Nabízíme bourací práce v rodinných domech, bourací práce v bytech, bourací práce - drobné, demolice střech, demolice staveb, kácení stromů, odvoz odpadu.

  • Strojní demolice železobetonových a betonových staveb
  • Ruční demolice objektů
  • Recyklace materiálů
  • Ekologické využití
  • Demolice výškových budov včetně komínových těles

David Gabko, 4. května 1220, 755 01 Vsetín - telefon: +420 736 765 828